Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Vrednotenje neopredmetenih sredstev

Ocenjevanje vrednosti

V okviru vrednotenja neopredmetenih osnovnih sredstev najpogosteje ocenjujemo vrednost blagovnih znamk, patentov in liste strank.

Poročila so pripravljena po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti. Vrednotenja pripravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo.

Pri oceni vrednosti uporabljamo predvsem metode, ki temeljijo na donosu (pravica do nadomestila za uporabo; metoda presežnih donosov) in tržnih primerjavah. Podatkovno osnovo nam predstavljajo mednarodne baze podatkov, kot so RoyaltySource in ktMine.

Vrednotenja opravljamo za različne namene:

 • računovodsko poročanje,
 • nakupi/prodaje,
 • določitev licenčnin,
 • davčne potrebe idr.
Opredelitev ključnih podatkov

Opredelitev ključnih podatkov

 • Sestanek z naročnikom
 • Seznanitev z dokumentacijo
 • Namen ocenjevanja
 • Podlaga vrednosti
 • Datum vrednosti
Analiza blagovne znamke in trga

Analiza blagovne znamke in trga

 • Analiza makroekonomskega okolja
 • Analiza razmer v dejavnosti
 • Predstavitev blagovne znamke in poslovanja
 • SWOT analiza
Izvedba ocene vrednosti podjetja

Izvedba ocene vrednosti podjetja

 • Izbor najprimernejše metode ocenjevanja
 • Izdelava osnutka cenitvenega poročila
 • Predstavitev končnih sklepov naročniku
 • Izdelava končnega poročila
Poročilo o vrednosti blagovne znamke

Poročilo o vrednosti blagovne znamke

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.