Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Vrednotenje nepremičnin

Ocenjevanje vrednosti

Poročila so pripravljena po Mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti ter so priznana s strani bank, davčne uprave, revizorjev, sodišč idr. Vrednotenja pripravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin vpisani v register Slovenskega inštituta za revizijo.

Imamo dostop do različnih podatkovnih baz, ki se uporabljajo za potrebe ocenjevanja nepremičnin (podatkovne baze DURS, GURS, Mergermarket, Thomson Deals).

Ocenjevanja vrednosti nepremičnin opravljamo za različne namene:

 • hipoteke in leasing posle,
 • računovodsko poročanje,
 • določitev vrednosti stvarnih vložkov,
 • ocena likvidacijske vrednosti pri likvidacijah in stečajih idr.
Identifikacija nepremičnine

Identifikacija nepremičnine

 • Opredelitev predmeta ocenjevanja
 • Ogled nepremičnine
Analiza nepremičnine in trga

Analiza nepremičnine in trga

 • Analiza lastnosti ocenjevane nepremičnine
 • Analiza trga s primerljivimi nepremičninami in analiza drugih dejavnikov, ki vplivajo na ocenjevanje
Izvedba ocene vrednosti nepremičnine

Izvedba ocene vrednosti nepremičnine

 • Izbor najprimernejše metode ocenjevanja
 • Izdelava osnutka cenitvenega poročila
 • Predstavitev končnih sklepov naročniku
 • Izdelava končnega poročila
Poročilo o vrednosti nepremičnine

Poročilo o vrednosti nepremičnine

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.

Novice

Aktualne novice