Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Vrednotenje podjetij

Ocenjevanje vrednosti

Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti podjetij, posameznih poslovnih enot ali dejavnosti. Ekipa pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij pripravlja poročila v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, kar je primerno za uporabo za različne namene (davčni nameni, revizije, statusna preoblikovanja,...).

Pri vrednotenju podjetij uporabljamo sodobne metode ocenjevanja vrednosti (kot so metoda sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, metoda primerljivih borznih podjetij, metoda prilagojenih knjigovodskih vrednosti), kar je odvisno od namena in predmeta ocenjevanja.

Vrednotenja temeljijo na najnovejših teoretičnih dognanjih in praktičnih izkušnjah s tega področja, pri izvajanju vrednotenj pa se opiramo na ažurne mednarodne baze podatkov (Capital IQ, Bloomberg, Reuters idr.).

Vrednotenje podjetij izvajamo za različne namene, kot so:

 • računovodsko poročanje
 • nakupi/prodaje podjetij
 • združitve/prevzemi
 • iztisnitve manjšinskih delničarjev
 • davčne potrebe idr.
Opredelitev ključnih postopkov

Opredelitev ključnih postopkov

 • Sestanek z naročnikom
 • Seznanitev z dokumentacijo
 • Namen ocenjevanja
 • Podlaga vrednosti
 • Datum vrednosti
Analiza podjetja in trga

Analiza podjetja in trga

 • Analiza makroekonomskega okolja
 • Analiza razmer v dejavnosti
 • Predstavitev družbe
 • Finančna analiza preteklega poslovanja
 • SWOT analiza podjetja
Izvedba ocene vrednosti podjetja

Izvedba ocene vrednosti podjetja

 • Izbor najprimernejše metode ocenjevanja
 • Izdelava osnutka cenitvenega poročila
 • Predstavitev končnih sklepov naročniku
 • Izdelava končnega poročila
Poročilo o vrednosti podjetja

Poročilo o vrednosti podjetja

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.

Novice

Aktualne novice