Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Vrednotenje opreme

Ocenjevanje vrednosti

Vrednotenje opreme je aktualno, kadar podjetja razpolagajo s poslovno nepotrebnim premoženjem, ali pri vrednotenju likvidacijske oz. stečajne vrednosti podjetja. Prav tako morajo podjetja v primeru znamenja slabitve preveriti vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

Vrednotenje opreme v sodelovanju s pooblaščenimi ocenjevalci pripravimo v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.

Cenitve izvajamo za različne namene:

 • hipoteke in leasing posle,
 • računovodsko poročanje,
 • določitev vrednosti stvarnih vložkov,
 • ocena likvidacijske vrednosti pri likvidacijah in stečajih idr.

 

Opredelitev ključnih podatkov

Opredelitev ključnih podatkov

 • Identifikacija premičnine in premoženjske pravice
 • Namen ocenjevanja
 • Podlaga vrednosti
 • Datum vrednosti
Analiza opreme in trga

Analiza opreme in trga

 • Ogledi opreme in analize
 • Ugotovitev nadomestitvenih vrednosti/ reproducijskih stroškov, pridobitev podatkov o primerljivih premičninah
 • Podatki sekundarnega trga
Izvedba ocene vrednosti opreme

Izvedba ocene vrednosti opreme

 • Izbor najprimernejše metode ocenjevanja
 • Obravnava dejstev, ki temeljijo na načelih vrednotenja
 • Izdelava osnutka cenitvenega poročila
 • Predstavitev končnih sklepov naročniku
 • Izdelava končnega poročila
Poročilo o vrednosti strojev in opreme

Poročilo o vrednosti strojev in opreme

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.

Jernej Samec

Partner

KF Finance | Ljubljana

Novice

Aktualne novice