Pošaljite poruku

Pošaljite poruku

Odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Error...

Klikom na gumb »Pošalji poruku« pristajem na prikupljanje i obradu osobnih podataka dostavljenih tvrtki KF Finance d.o.o. u svrhu odgovora na vaše pitanje. U našim Pravilima privatnosti možete pročitati kako štitimo vaše osobne podatke.

KF Finance d.o.o. se obvezuje obrađivati osobne podatke prikupljene isključivo u svrhu poslovne suradnje (odgovarajući na vaše pitanje). Ako postoji potreba za drugačijom obradom podataka ili za prijenos podataka trećim stranama, kontaktirat ćemo vas unaprijed i zatražiti vaš pristanak. Osobne ćemo podatke obrađivati onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni ili dalje korišteni. Nakon tog vremena KF Finance d.o.o. će ih trajno izbrisati.

Poštovani!

Hvala vam na poruci.

Pažljivo ćemo proučiti vaše upite i želje te Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku!

Lijep Pozdrav,
KF Finance tim

Kolačići i politika privatnosti

KF Finance

Politika privatnosti

1. Uvod

Ova Politika privatnosti regulira prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka vezanih za poslovanje tvrtke KF Finance d.o.o. i rad web stranice www.kf-finance.si.

Osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/697 o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka ("Opća uredba o zaštiti podataka"), važećim hrvatskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka i drugim zakonodavstvom koje nam pruža pravnu osnovu za obradu vaših osobnih podataka.

Ova Politika privatnosti informira vas o osnovama i svrhama obrade osobnih podataka od strane KF Finance d.o.o. te o sadržaju i vašim pravima u ovom području, u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i s podacima u vezi kolačića pri korištenju web stranice www.kf-finance.si, kojom upravlja KF Finance d.o.o.

2. Tko je voditelj obrade osobnih podataka, tko su primaoci i informacije u vezi ugovorne obrade

Voditelj obrade osobnih podataka je tvrtka KF Finance d.o.o., Verovškova cesta 55a, 1000 Ljubljana, +386 59 059 057, info@kf-finance.si (u daljnjem tekstu: KF Finance d.o.o.).

KF Finance d.o.o., kao voditelj osobnih podataka, prikuplja osobne podatke od pojedinaca na sljedeće načine:

 • od pojedinaca koji su ispunili obrazac za kontakt na web stranici www.kf-finance.si;
 • izravno od pojedinaca koji su u kontekstu poslovnog odnosa sa KF Finance d.o.o. ustupili svoje osobne podatke;
 • od pojedinaca koji posjećuju web stranicu www.kf-finance.si (kolačići).

 

Primatelji osobnih podataka zaposlenici su tvrtke KF Finance d.o.o. i ugovorni partneri KF Finance d.o.o. kao obrađivači, koji su dužni poštivati i štititi osobne podatke pojedinaca na temelju Zakona o radu i ugovora o obradi osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

3. Zaštita osobnih podataka

1. Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo osobne podatke?

a) Obrada po zakonskim osnovama

KF Finance d.o.o. obrađuje osobne podatke na temelju važećih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka, a koji pružaju odgovarajuću pravnu osnovu za obradu osobnih podataka.

b) Obrada osobnih podataka na temelju pristanka ispitanika

KF Finance d.o.o. obrađuje podatke za koje je pojedinac dao pristanak u svrhe navedene u pristanku.

Sklapanje ugovora s KF Finance d.o.o. nije uvjetovano pristankom. Davanje privole je dobrovoljno i ako odlučite ne dati pristanak ili ga naknadno povučete, to ni na koji način neće umanjiti vaša prava koja proizlaze iz vašeg poslovnog odnosa s tvrtkom KF Finance d.o.o.

c) Obrada osobnih podataka na ugovornoj osnovi

Obrada osobnih podataka neophodna je za izvršavanje ugovora čiji je subjekt stranka, na koju se ti osobni podaci odnose ili za poduzimanje radnji na zahtjev takve osobe prije sklapanja ugovora.

d) Obrada na temelju legitimnog interesa

KF Finance d.o.o. može obrađivati osobne podatke na temelju legitimnog interesa, ali samo ako nakon pažljive procjene interesi društva ne prevladaju nad interesima ili temeljnim pravima i slobodama ispitanika.

2. Kako povlačite pristanak?

Pristanak se daje samo u svrhe navedene u pristanku i vrijedi do povlačenja privole. Ako u cijelosti ili djelomično povučete privolu, KF Finance d.o.o. više neće koristiti vaše podatke u svrhe za koje ste povukli privolu.

Ako želite povući privolu, to možete učiniti slanjem zahtjeva na info@kf-finance.si. KF Finance d.o.o. zabilježit će vaš zahtjev za povlačenje i, ako je moguće, odmah izvršiti povlačenje, ili, ako to nije moguće, u roku od 14 dana od primitka zahtjeva za povlačenje privole.

3. Koje podatke prikupljamo i u koje svrhe ih obrađujemo?

Ispunjavanjem obrasca na web stranici https://www.kf-finance.si dopuštate KF Finance d.o.o. da prikupi sljedeće osobne podatke: ime, prezime, tvrtka, telefon, e-mail adresa. Ovi podaci za kontakt potrebni su nam za obradu vaše poruke i komunikaciju s vama.

Sve prikupljene podatke i informacije obrađuje tvrtka KF Finance d.o.o. u svrhu odgovora na vaš upit.

4. Podaci o prijenosu osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju

KF Finance d.o.o., kao voditelj obrade, ne prenosi vaše osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora - tj. Države članice EU -a i Islanda, Norveške i Lihtenštajna) i u međunarodne organizacije.

5. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o osnovi obrade i svrsi obrade svake kategorije osobnih podataka. Osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su osobni podaci prikupljeni ili dalje obrađeni.

Osobni podaci koje ste nam dali prilikom registracije na web stranici https://www.kf-finance.si čuvaju se do povlačenja ili u skladu s važećim zakonom. Svi ostali osobni podaci u okviru ugovorne suradnje čuvaju se u skladu s važećim zakonom (rok iz ugovornog odnosa je zastara prema Zakonu o obveznim odnosima(Obligacijski zakonik (Narodne novine Republike Slovenije, br. 97/07 - službeni pročišćeni tekst, 64/16 - odluke SAD -a i 20/18 - OROZ631)).

6. Prijenos osobnih podataka trećim stranama

Vaši osobni podaci neće se otkriti prijenosom trećim stranama (osim ugovornim obrađivačima).

7. Prava ispitanika

KF Finance d.o.o. jamči vam ostvarivanje vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od 14 dana od primitka zahtjeva, osim ako propisi ne predviđaju kraći rok.

KF Finance d.o.o. prihvaća sve zahtjeve koji se tiču vaših prava u vezi s obradom vaših osobnih podataka na sljedećim adresama:

 • E-adresa: info@kf-finance.si ili
 • Pošta: KF Finance d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

 

Ako postoji osnovana sumnja u pogledu identiteta nositelja podataka koji podnosi zahtjev u odnosu na neko njegovo pravo, KF Finance d.o.o. može zatražiti davanje dodatnih informacija potrebnih za utvrđivanje ili potvrdu identiteta nositelja podataka.

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka imate sljedeća prava:

 • Pravo pristupa osobnim podacima:Ako želite dobiti informacije o vašim osobnim podacima kojima raspolaže KF Finance d.o.o., imate pravo zatražiti sljedeće podatke od KF Finance d.o.o:
  • Svrha obrade,
  • Primatelji osobnih podataka,
  • Predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji će se koristiti za određivanje tog razdoblja,
  • Ako se obrada osobnih podataka temelji na osobnom pristanku ispitanika, postojanje prava na povlačenje privole u bilo kojem trenutku,
  • U slučaju da osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije u vezi s njihovim izvorom,
  • Pravo podnijeti prigovor povjereniku za informacije,
  • Postojanje prava na zahtjev pristupa od KF Finance d.o.o.,
  • Ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, postojanje prava na prigovor na takvu obradu,
  • Postojanje prava na prenosivost podataka.
 • Pravo na ispravak:
  Imate pravo, od strane KF Finance d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja, na ispravljanje netočnih ili neispravnih vlastitih osobnih podataka. Imate pravo na ispravak nepotpunih osobnih podataka, davanjem dodatne izjave.

 • Pravo na brisanje:
  Imate pravo izbrisati vaše osobne podatke od strane KF Finance d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja, a KF Finance d.o.o. dužan je izbrisati vaše osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja u slijedećem slučaju:

  • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
  • Ispitanik povlači privolu na kojoj se obrada temelji i gdje nema drugih pravnih osnova za obradu,
  • Subjekt podataka se protivi obradi i nema važnih legitimnih osnova za obradu,
  • Osobni podaci su nezakonito obrađeni,
  • Ako zakon tako propisuje.
 • Pravo na ograničavanje obrade:
  Imate pravo zatražiti od KF Finance d.o.o. ograničavanje obrade ako se primjenjuje na sljedeće:

  • subjekt osporava točnost podataka te omogućuje razumno razdoblje tvrtki KF Finance d.o.o. za provjeru točnosti osobnih podataka,
  • Obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe,
  • KF Finance d.o.o. više nisu potrebni osobni podaci za potrebe obrade, ali su nositeljima podataka potrebni za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva,
  • Subjekt se protivi obradi podataka u periodu provjere točnosti podataka.
 • Pravo na prijenos podataka:
  Imate pravo primiti osobne podatke u vezi s vama a koje ste dali tvrtki KF Finance d.o.o. u strukturiranom i čitljivom obliku i imate pravo, ako je to tehnički izvedivo, da te podatke prenese tvrtka KF Finance d.o.o. drugom kontroloru gdje se obrada temelji na pisanom pristanku i gdje se obrada vrši automatizirano.

 • Pravo na prigovor:
  Kao subjekt podataka čija je obrada neophodna radi opravdanih interesa, imate pravo prigovoriti takvoj obradi. U ovom slučaju KF Finance d.o.o. više neće obrađivati osobne podatke osim ako ne možemo dokazati uvjerljive razloge za obradu koji nadmašuju interese ispitanika. Kao nositelj podataka čiji se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, imate pravo prigovoriti takvoj obradi, u tom slučaju KF Finance d.o.o. više neće koristiti osobne podatke u takve svrhe.

 • Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu.
  Ako smatrate da niste dobili odgovarajući odgovor od KF Finance d.o.o. pri ostvarivanju svojih prava imate pravo podnijeti prigovor Povjereniku za informacije (adresa: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, adresa e-pošte: gp.ip@ip-rs.si, broj telefona: 01 230 97 30, web stranica: www.ip-rs.si).

Kolačići

Web stranica tvrtke radi uz pomoć kolačića. Kolačić je tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke web stranica. Kolačiće web stranice pohranjuju na pristupnim uređajima korisnika radi identifikacije pojedinačnih uređaja i postavki koje korisnici koriste pri pristupu. Kolačići omogućuju web stranicama da prepoznaju je li korisnik već posjetio web stranicu. U slučaju naprednih aplikacija, kolačići se mogu koristiti za prilagodbu pojedinačnih postavki web stranice. Njihova pohrana je pod potpunom kontrolom web preglednika koji koristi pojedinac - koji po želji može ograničiti ili potpuno onemogućiti pohranu kolačića.

Kolačići su bitni za pružanje prilagođenih internetskih usluga. Koriste se za pohranu podataka o statusu pojedine web stranice, za prikupljanje statističkih podataka o korisnicima i prometu web stranice itd. Koristimo kolačiće za procjenu učinkovitosti dizajna naše web stranice.

Tvrtka KF Finance d.o.o. web stranica koristi sljedeće kolačiće:

Izvor kolačića Naziv kolačića Gdje se nalazi Čemu služi
KF Finance SessionCookie Sve stranice Bolje korisničko iskustvo za posjetitelje web stranice www.kf-finance.si
KF Finance AllowCookies Sve stranice Postavke kolačića, zadržava odluku o upotrebi kolačića
KF Finance _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _utmz Sve stranice Praćenje i analiza posjeta web stranici www.kf-finance.si (Google Analytics).
Google NID Sve stranice Bilježenje postavki vašeg preglednika, informacija poput željenog jezika, postavki google karte, načina prikaza rezultata.

 

Pojedinac može izbrisati kolačiće koje spremi preglednik, upute kako ih izbrisati mogu se pronaći na web stranicama preglednika koje koristi pojedinac.

Kontrolor KF Finance d.o.o. ne otkriva osobne podatke prikupljene putem kolačića trećim stranama.

Detaljna uputstva:

Pohranu "kolačića" korisnik može onemogućiti, izbrisati ili isključiti promjenom postavki u pregledniku. Onemogućavanje "kolačića" može rezultirati pogrešnim prikazom web stranice ili dijelova sadržaja, za što KF Finance d.o.o. nije odgovoran.

Podatke generirane kolačićima voditelj obrade može koristiti zasebno ili u kombinaciji s osobnim podacima koje je pojedinac dao, u svrhu procjene korištenja web stranice, u svrhu sastavljanja izvješća o aktivnostima web stranice, u svrhu statističke analize podataka, u svrhu pružanja daljnjih usluga povezanih s korištenjem web stranice.

 

KF Finance d.o.o.

Ljubljana, rujan 2021.

Imate vprašanje?

Pošljite nam svoje sporočilo, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.