Pošaljite poruku

Pošaljite poruku

Odgovoriti ćemo vam u najkraćem mogućem roku.

Error...

Klikom na gumb »Pošalji poruku« pristajem na prikupljanje i obradu osobnih podataka dostavljenih tvrtki KF Finance d.o.o. u svrhu odgovora na vaše pitanje. U našim Pravilima privatnosti možete pročitati kako štitimo vaše osobne podatke.

KF Finance d.o.o. se obvezuje obrađivati osobne podatke prikupljene isključivo u svrhu poslovne suradnje (odgovarajući na vaše pitanje). Ako postoji potreba za drugačijom obradom podataka ili za prijenos podataka trećim stranama, kontaktirat ćemo vas unaprijed i zatražiti vaš pristanak. Osobne ćemo podatke obrađivati onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni ili dalje korišteni. Nakon tog vremena KF Finance d.o.o. će ih trajno izbrisati.

Poštovani!

Hvala vam na poruci.

Pažljivo ćemo proučiti vaše upite i želje te Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku!

Lijep Pozdrav,
KF Finance tim

Novosti

četvrtak, 07.09.2017

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju udjela u tri tvrtke

Ljubljana

KF FINANCE d.o.o. je od strane prodavatelja NOVA KBM d.d. ovlašten za organiziranje i provođenje prodaje dionica Petrola d.d., Cinkarne Celje d.d. u Termama Olimia d.d.

Predmet prodaje je broj dionica pojedinog dioničkog društva u vlasništvu Nove KBM d.d. ispod. (u daljnjem tekstu "prodavatelj"), naime:

Identifikacijski broj izdavatelja dionica Izdavatelj dionica Dionice u posjedu Nova KBM d.d. Ukupan broj dionica za prodaju Udio u temeljnom kapitalu na prodaju (u %)
5025796000 Petrol d.d. 42.985 42.985 2,065
5042801000 Cinkarna Celje d.d. 31.914 31.914 3,92
5090822000 Terme Olimie d.d. 147.309 147.309 20,875

 

1. Ponuda mora sadržavati najmanje sljedeće elemente:

  • predmet ponude: ponuđač određuje količinu dionica koja nije veća od broja dionica navedenih u gornjoj tablici i cijene za ukupnu količinu dionica koje su predmet ponude;
  • ponuđena cijena: mora biti izražena određenim iznosom u EUR, a ne u obliku raspona cijena (u slučaju da je ponuđena cijena u rasponu, niža cijena raspona automatski će se uzeti u obzir). Ponude u kojima bi cijena ponuđena za kupnju paketa dionica ili poslovnih udjela pojedinog poduzeća bila vezana za cijenu koju je ponudio jedan od drugih ponuditelja neće se smatrati potpunima i neće se uzeti u obzir;
  • rok plaćanja: najkasnije 15 dana nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora na tekućem računu, o čemu prodavatelj priopćuje ponuditelja;
  • opis načina financiranja: dokaz ili pouzdano objašnjenje da ponuditelj ima ili će imati na raspolaganju dovoljna financijska sredstva, barem u iznosu koji je ponuđač naveo u svojoj obvezujućoj ponudi (primjer: izjava banke o položenim sredstvima od zainteresirana strana, banka izvoda koja potvrđuje svrhu financiranja itd.),
  • rok valjanosti ponude: najmanje do 31.12.2017 .;
  • prijenos vlasništva: od dana plaćanja svih ugovornih obveza;
  • vlasnička struktura: prikaz vlasničke strukture davatelja.

Ponuda mora biti bezuvjetna i mora sadržavati, osim navedenog, obvezu ponuditelja da u roku od osam radnih dana od primitka prodavateljeve pisane izjave o prihvaćanju ponude, podnese pisani kupoprodajni ugovor s prodavateljem, koji će biti dostavljen zajedno s izjava o prihvaćanju. ponuda. Nacrt kupoprodajnog ugovora dostupan je na web stranici: https://www.kf-finance.si/aktualno.

2. Ako ponudu za kupnju dionica prema ovom natječaju podnese društvo koje je izdalo dionice ili podružnica ili društvo u kojem društvo ima većinski udio, ponuda mora ispunjavati sve zakonske uvjete za valjanost pravnog posla stjecanje vlastitih dionica u skladu s važećim zakonom.

3. U natječaju mogu sudjelovati domaće ili strane pravne i fizičke osobe. Pravne osobe sa sjedištem u Republici Sloveniji uz ponudu moraju priložiti izjavu da su osobe upisane u sudsko-poslovni registar koji vodi Agencija za javnopravne evidencije i srodne usluge zakonski zastupnici ponuditelja ili osobe ovlaštene za zastupanje natjecatelj. Pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Slovenije moraju uz ponudu priložiti izvod iz sudskog (ili drugog odgovarajućeg) registra, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude.

4. U slučaju da postoji nekoliko ponuda koje zadovoljavaju uvjete ovog poziva, prodavatelj može odlučiti provesti daljnje pregovore i / ili dražbu s ponuditeljima. Nakon pregovora i / ili dražbe, prodavatelj će sklopiti ugovor o kupoprodaji dionica ili poslovnih udjela s ponuditeljem koji će pregovarati i / ili prodati na dražbi najveću cijenu za paket dionica svake tvrtke, uzimajući u obzir mogućnost plaćanja i ispunjavanje ostalih uvjeta ovog oglasa.

5. Sukladno ovom oglasu, prodavatelj nije dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji dionica s najboljim ili bilo kojim drugim ponuditeljem. Bez obzira na gore navedeno, prodavatelj može prihvatiti ponudu samo za dio ponuđenih dionica. Odluka prodavatelja da ne sklapa ugovor o kupoprodaji dionica ne može biti razlog za ugovornu kaznu ili odgovornost prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo promijeniti postupak i / ili uvjete prodaje dionica iz ovog oglasa u bilo koje vrijeme i bez objašnjenja.

6. Ponude se moraju poslati preporučenim pismom s potvrdom o primitku ili putem kurirske službe na adresu KF Finance doo, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, u zatvorenoj omotnici s natpisom: "Ponuda za kupnju dionica tvrtke (navedite naziv tvrtke) - NE OTVORENO! ”, Najkasnije do 13. listopada 2017. u 12,00 sati. Otvaranje ponuda neće biti javno.

7. Ovaj dokument ne stvara obvezu prodavatelju da sklopi bilo kakav kupoprodajni ugovor s bilo kojim od potencijalnih ponuditelja. Također se dokument ili bilo koji njegov dio, kao i objavljivanje samog oglasa, ne mogu tumačiti kao osnova bilo kojeg ugovora ili odluke o ulaganju u pogledu bilo kojih vrijednosnih papira. Pratite tako da dokumenti ne predstavljaju osobnu preporuku ili savjet o ulaganju prema članku 8. Zakona o tržištu financijskih instrumenata (Narodne novine Republike Slovenije br. 67/07 s izmjenama), jer ne uzima u obzir investicijske ciljeve , financijsko stanje i posebne potrebe osobe koja se na bilo koji način upoznala s dijelom ili sa svim sadržajima ovog dokumenta.

8. Detaljnije informacije u vezi s javnim nadmetanjem mogu se dobiti od zainteresiranih ponuditelja od gosp. Tone Pekolj, partner u tvrtki KF Finance d.o.o. na broj telefona 031/519 104 ili e-mail: tone.pekolj@kf-finance.si.

9. Na postupke u vezi s ovim oglasom primjenjuje se zakon Republike Slovenije, au slučaju sporova nadležan je sud u Mariboru.

Novosti

Arhiva novosti