Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Piškotki in politika zasebnosti

KF Finance

Politika zasebnosti

1. Uvod

Ta Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, povezanih s poslovanjem družbe KF Finance d.o.o. in delovanjem spletne strani www.kf-finance.si.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Splošna uredba«)), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov.

S Politiko zasebnosti vas želimo seznaniti s podlago in nameni obdelave osebnih podatkov s strani družbe KF Finance d.o.o. in vsebino ter vašimi pravicami na tem področju, skladno z zahtevami Splošne uredbe, poleg tega pa tudi z informacijami glede piškotkov pri uporabi spletne strani www.kf-finance.si, s katerimi upravlja družba KF Finance d.o.o.

2. Kdo je upravljavec osebnih podatkov, kdo so uporabniki in informacije v zvezi z pogodbeno obdelavo

Upravljavec osebnih podatkov je družba KF Finance d.o.o., Verovškova cesta 55a, 1000 Ljubljana, +386 59 059 057, info@kf-finance.si (v nadaljevanju: KF Finance d.o.o.).

Družba KF Finance d.o.o. kot upravljavec pridobiva osebne podatke posameznikov na naslednje načine:

 • od posameznikov, ki so na spletni strani www.kf-finance.si izpolnili kontaktni obrazec;
 • neposredno od posameznikov, ki so družbi KF Finance d.o.o. v okviru poslovnega sodelovanja podali kontaktne osebne podatke;
 • od posameznikov z obiskom spletnih strani www.kf-finance.si (piškotki). 

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni v družbi KF Finance d.o.o. ter pogodbeni partnerji družbe KF Finance d.o.o. kot obdelovalci, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje in pogodbe o obdelavi osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo, zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov.

3. Varstvo osebnih podatkov

1. Na katerih pravnih podlagah obdelujemo osebne podatke?

a) Obdelava na zakonski podlagi  

Osebne podatke v družbi KF Finance d.o.o. obdelujemo na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in ki zagotavljajo ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

b) Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

Podatke, za katere ste podali privolitev, družba KF Finance d.o.o. obdeluje za namene, ki so opredeljeni v privolitvi.

Sklenitev pogodbe z družbo KF Finance d.o.o. ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati oz. jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne zmanjšuje vaših pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z družbo KF Finance d.o.o.

c) Obdelava osebnih podatkov na pogodbeni podlagi

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

d) Obdelava na podlagi zakonitega interesa

KF Finance d.o.o. lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, vendar le, če po skrbni oceni interesi družbe ne prevladajo nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

2. Kako prekličete vašo privolitev?

Privolitev je dana samo za namene, opredeljene v privolitvi in velja dokler privolitve ne prekličete. Če privolitev v delu ali v celoti prekličete, družba KF Finance d.o.o vaših podatkov za namene, za katere ste podali preklic, ne bo več uporabljala.

Če želite preklicati privolitev, to lahko storite z zahtevo, ki jo pošljete na el. naslov: info@kf-finance.si. Družba KF Finance d.o.o. bo vašo zahtevo po preklicu zabeležila ter, če je to mogoče, preklic uveljavila takoj, če pa to ne bo mogoče, pa v 14 dneh od prejema preklica privolitve.

3. Katere podatke zbiramo in za katere namene jih obdelujemo?

Z izpolnitvijo obrazca na spletni strani https://www.kf-finance.si družbi KF Finance d.o.o. posredujete naslednje osebne podatke: ime, priimek, podjetje, telefon, e-poštni naslov. Te kontaktne podatke potrebujemo za obdelavo vašega sporočila in za komunikacijo z vami.

Vse zbrane podatke in informacije v KF Finance d.o.o. obdelujemo za namen odgovora na povpraševanje.

4. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Družba KF Finance d.o.o. kot upravljavec vaših osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – t.j. članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije.

5. Koliko časa hranimo vaše podatke?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo osebne podatke zbirali ali nadalje obdelovali.

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob izpolnitvi kontaktnega obrazca na spletni strani https://www.kf-finance.si, hranimo do preklica, oziroma skladno z veljavno zakonodajo. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo (skrajni rok iz pogodbenega razmerja je zastaralni rok po Obligacijskem zakoniku).

6. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Vaši osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam (razen pogodbenim obdelovalcem).

7. Pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo

Družba KF Finance d.o.o. vam zagotavlja uresničevanje vaših pravic glede obdelave vaših osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 14 dni po prejemu zahteve, če predpisi ne določajo krajšega roka.

Družba KF Finance d.o.o. sprejema vse zahteve v zvezi z vašimi pravicami glede obdelave vaših osebnih podatkov na naslednje naslove:

 • elektronski naslov: info@kf-finance.si ali po
 • pošti: KF Finance d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

Če obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo, v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko KF Finance d.o.o. zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

V skladu s Splošno uredbo imate naslednje pravice:

 • Pravica do dostopa do podatkov:
  Če želite pridobiti informacije, s katerimi vaši osebnimi podatki razpolaga družba KF Finance d.o.o., imate pravico od družbe KF Finance d.o.o. zahtevati naslednje informacije:
  • namen obdelave,
  • uporabnike osebnih podatkov,

  • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,

  • kadar obdelava osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče,

  • v primeru, da osebni podatki niso bili zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, 

  • pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu,

  • obstoj pravice, da se od družbe KF Finance d.o.o. zahteva dostop,

  • popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,

  • obstoj pravice do prenosljivosti osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka:
  Imate pravico, da družba KF Finance d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne oz. napačne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 • Pravica do izbrisa:
  Imate pravico, da družba KF Finance d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše vaše osebne podatke, družba KF Finance d.o.o. pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

  • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,

  • posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,

  • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,

  • če tako določa zakon.

 • Pravica do omejitve obdelave:
  Imate pravico, da družba KF Finance d.o.o. omeji obdelavo, kadar obstaja eden od naslednjih primerov:

  • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi KF Finance d.o.o. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

  • obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,

  • družba KF Finance d.o.o. osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

  • posameznik je vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov:
  Imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali družbi KF Finance d.o.o. v strukturirani in berljivi obliki ter imate pravico, če je to tehnično izvedljivo, da te podatke družba KF Finance d.o.o. posreduje drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na pisni privolitvi  in kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 • Pravica do ugovora:
  Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in katerih obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, imate pravico ugovarjati takšni obdelavi. V tem primeru mora družba KF Finance d.o.o. prenehati obdelovati osebne podatke, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi posameznika. Kot posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico ugovarjati takšni obdelavi in družba KF Finance d.o.o. mora v tem primeru prenehati z obdelavo osebnih podatkov v te namene.

 • Pravica do pritožbe pri nadzornem organu.
  Če menite, da ob uveljavljanju svoji pravic niste dobil ustreznega odgovora s strani družbe KF Finance d.o.o., imate pravico do pritožbe, ki jo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

PIŠKOTKI (ang. Cookies)

Spletna stran družbe deluje s pomočjo piškotkov (angl. cookies). Piškotek je besedilna datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletne strani piškotke shranijo v naprave uporabnikov, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu, z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem, da prepoznajo, če je uporabnik že obiskal spletno mesto. Pri naprednih aplikacijah se lahko s pomočjo piškotkov ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve spletnih strani. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom spletnega brskalnika, ki ga uporablja posameznik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali popolnoma onemogoči.

Piškotki so bistvenega pomena za zagotavljanje posamezniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. S pomočjo piškotkov ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

Spletna stran družbe KF Finance d.o.o. uporablja naslednje piškotke:

Vir piškotka Ime piškotka Kje se nahaja Čemu je namenjen
KF Finance SessionCookie Vse strani Boljši uporabniški izkušnji obiskovalca spletnega mesta www.kf-finance.si
KF Finance AllowCookies Vse strani Nastavitvam za piškotke, hrani odločitev o uporabi piškotkov
KF Finance _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _utmz Vse strani Spremljanju in analizi obiskov spletnega mesta www.kf-finance.si (Google Analytics).
Google NID Vse strani Beleženju nastavitev vašega brskalnika, informacije, kot so vaš želeni jezik, nastavitve google zemljevidov, način prikaza rezultatov.

 

Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko posameznik izbriše, navodila za izbris se nahajajo na spletnih straneh brskalnika, ki ga posameznik uporablja.

Osebni podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, upravljavec KF Finance d.o.o. ne posreduje tretjim osebam.

Podrobna navodila:

Shranjevanje »piškotkov« lahko uporabnik onemogoči, briše ali izključuje tako, da spremeni nastavitve v brskalniku. Onemogočanje »piškotkov« bo morda povzročilo nepravilno prikazovanje spletne strani ali delov vsebin, za kar pa KF Finance d.o.o. ne odgovarja.

Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki posameznika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani.

 

KF Finance d.o.o.

Ljubljana, september 2021.

Imate vprašanje?

Pošljite nam svoje sporočilo, odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.