Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Nakup podjetja

Prodaje in nakupi podjetij

V okviru nakupa podjetja pokrivamo naslednje kriterije:

 • razumevanje želja stranke in ciljev transakcije,
 • komunikacija s prodajalci podjetja,
 • analiza transakcijskih dokumentov in priprava nezavezujoče ponudbe,
 • interna ekipa, ki skrbni za pravna in davčna podpora v postopku prodaje družbe,
 • skrbni pregled podjetja – finančni, davčni in pravni,
 • pomoč pri oceni vrednosti prevzemnega podjetja,
 • svetovanje pri izbiri pogajalske strategije,
 • strukturiranje postopka nakupa glede na interes in cilje lastnika.
Začetne aktivnosti

Začetne aktivnosti

 • Podpis pogodbe
 • Oblikovanje strategije nakupa
Analiza transakcijskih dokumentov in potencialne tarče

Analiza transakcijskih dokumentov in potencialne tarče

 • Analiza poslovanja dejavnosti
 • Aktivna komunikacija s prodajalci
 • Preliminarno vrednotenje družbe
 • Priprava nezavezujoče ponudbe
Izvedba skrbnega pregleda – finančnega, davčnega in pravnega pregleda

Izvedba skrbnega pregleda – finančnega, davčnega in pravnega pregleda

 • Vodenje pogovorov z vodstvom potencialne tarče
 • Modeliranje scenarijev poslovanja
 • Ovrednotenje sinergij
 • Finalizacija vrednotenja potencialne tarče
 • Priprava zavezujoče ponudbe
Zaključna pogajanja

Zaključna pogajanja

 • Uskladitev pogojev transakcije in kupoprodajne pogodene
 • Zaključek transakcije
M&A Nakup

M&A Nakup

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.