Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Prisilne poravnave

Finančno svetovanje

Prisilna poravnava je eden izmed insolvenčnih postopkov v okviru ZFPPIPP, ki je podlaga za finančno prestrukturiranje insolvenčnih podjetij z namenom doseči pogoje, da bo podjetje postalo dolgoročno in kratkoročno plačilno sposobno.

Zakon podjetjem nudi številne možnosti prestrukturiranja s pomočjo prisilne poravnave (od poenostavljene PP, do PP s prestrukturiranjem zavarovanih terjatev, navadnih finančnih terjatev, izčlenitvijo oziroma kombinacijo le-teh). Dobro poznavanje vseh možnosti, hkrati pa posledic, ki jih posamezna izmed teh možnosti pomeni za podjetje, upnike in lastnike, je ključno pri oblikovanju predloga prisilne poravnave, ki bo hkrati primeren za podjetje in sprejemljiv za upnike.

V okviru postopka prisilne poravnave lahko nudimo različne posamične storitve, ali pa celoten komplet vseh storitev, ki jih potrebujete za pripravo predloga, začetek postopka in uspešno izpeljavo prisilne poravnave.

Naše storitve vključujejo:

  • koordinacijo dela in pripravo popolnega predloga za začetek postopka prisilne poravnave,
  • pripravo načrta finančnega prestrukturiranja,
  • pripravo vseh ocen vrednosti, ki jih podjetje potrebuje,
  • poročilo pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o pregledu načrta finančnega prestrukturiranja,
  • koordinacijo z upniki, predstavitve, morebitne spremembe NFP ipd.

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.

Jernej Samec

Partner

KF Finance | Ljubljana