Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Prodaja podjetja

Prodaje in nakupi podjetij

Naši strokovnjaki za področje prodaje podjetja vodijo stranke skozi vse korake procesa prodaje:

 • razumevanje želja stranke in ciljev transakcije,
 • identificiranje potencialnih kupcev – domačih in tujih s pomočjo svoje partnerske mreže ter poznavanja pomembnih igralcev v panogi,
 • interna ekipa, ki skrbni za pravna in davčna podpora v postopku prodaje podjetja,
 • priprava predstavitvenih dokumentov (Teaser in Informacijski memorandum),
 • priprava transakcijskih dokumentov,
 • vodenje postopka, ki bo spodbujalo konkurenčno okolje za potencialne kupce,
 • priprava ocene vrednosti podjetja ter identifikaciji pogajalskih izhodišč,
 • svetovanje pri izbiri pogajalske strategije,
 • ovrednotenje prejetih ponudb,
 • strukturiranje postopka od iskanja investitorjev vse do zaključka transakcije.
Predprodajne aktivnosti

Predprodajne aktivnosti

 • Podpis pogodbe
 • Oblikovanje strategije prodaje
 • Seznam investitorjev
Aktivno trženje

Aktivno trženje

 • Prvi kontakti & Teaser, Razpis
 • Prevzem nezavezujočih ponudb
 • Uskladitev strukture transakcije s potencialnimi investitorji
 • Aktivna komunikacija z investitorji
 • Uskladitev in podpis NDA
 • Posredovanje informacijskega memoranduma
Analiza in izbor ponudnikov

Analiza in izbor ponudnikov

 • Analiza prejetih ponudb
 • Strukturiranje ponudb v vsebinsko zaokroženo transakcijo
 • Izbor ponudnikov za strukturo transakcije, ki omogoča doseganje ciljev transakcije
Skrbni pregledi in usklajevanje

Skrbni pregledi in usklajevanje

 • Usklajevanje z investitorji
 • Izvedba skrbnega pregleda s strani investitorjev
 • Komunikacija z bankami
 • Komunikacija z ostalimi deležniki
 • Prejem zavezujočih ponudb
Zaključna pogajanja

Zaključna pogajanja

 • Uskladitev pogojev transakcije in kupoprodajne pogodbe
 • Potrditveni skrbni pregled s strani najboljših ponudnikov
 • Zaključek transakcije
M&A Prodaja

M&A Prodaja

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.

Novice

Aktualne novice