Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Iskanje prevzemnih tarč

Prodaje in nakupi podjetij

V okviru iskanja prevzemnih tarč pokrivamo naslednje kriterije:

 • razumevanje želja stranke in ciljev transakcije,
 • identificiranje potencialnih prevzemnih tarč – domačih in tujih s pomočjo svoje partnerske mreže ter poznavanja pomembnih igralcev v panogi,
 • določitev maksimalne cene, ki jo je stranka še pripravljena plačati za ciljno družbo
 • preveritev interesa pri potencialnih prevzemnih tarčah,
 • pomoč pri oceni vrednosti potencialne tarče,
 • identificiranje ciljnih družb, ki ustrezajo strateškim ciljem in namenom,
 • skrbni pregled izbrane prevzemne tarče,
 • svetovanje pri izbiri pogajalske strategije,
 • strukturiranje celotnega posla.
Začetne aktivnosti

Začetne aktivnosti

 • Podpis pogodbe
 • Oblikovanje strategije nakupa
Analiza trga in nabor tarč

Analiza trga in nabor tarč

 • Analiza poslovanja dejavnosti
 • Priprava seznama potencialnih prevzemnih tarč
Kontaktiranje

Kontaktiranje

 • Preveritev interesa v skladu z naborom potencialnih tarč
 • Aktivna komunikacija s potencialnimi tarčami
 • Podpis NDA pogodbe
 • Priprava finančne analize potencialnih tarč
 • Izbor najbolj ustrezne tarče glede na prejete odzive in finančno poslovanje tarč

 

Skrbni pregled in usklajevanje

Skrbni pregled in usklajevanje

 • Vrednotenje potencialne tarče
 • Priprava nezavezujoče ponudbe in pisma o nameri (LOI)
 • Skrbni pregled potencialne tarče
 • Komunikacija s potencialno tarčo
Zaključna pogajanja

Zaključna pogajanja

 • Priprava zavezujoče ponudbe
 • Uskladitev pogojev transakcije in kupoprodajne pogodene
Zaključek transakcije

Zaključek transakcije

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.