Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Načrt finančnega prestrukturiranja

Finančno svetovanje

Finančno prestrukturiranje podjetij je ukrep, h kateremu morajo pristopiti podjetja, ki imajo bodisi likvidnostne težave bodisi so prezadolžena in morajo najti načine za zmanjšanje višine svojih obveznosti.

Ukrepi finančnega prestrukturiranja lahko vključujejo ukrepe prostovoljne poravnave (reprogrami dolgov, nižanje obrestnih mer, odpisi ali konverzija dolga), v bolj kritičnih situacijah pa se reševanje prezadolženosti izvaja s postopki v okviru insolvenčne zakonodaje (preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava).

Ne glede na način reševanja je osnova za dosego dolgoročno vzdržne rešitve za podjetje priprava načrta finančnega prestrukturiranja. Slednji mora vsebovati:

 • oceno možnosti dezinvestiranja,
 • oceno potreb po dodatnemu financiranju (kratkoročna likvidnost),
 • oceno prostega denarnega toka za obresti in glavnice,
 • projekcije BS in IPI,
 • pripravo predlogov za banke (dinamika plačil, dodatni kriteriji, drugi bančni produkti),
 • možne scenarije, če ni dogovora z bankami,
 • v okviru priprave načrtov finančnega prestrukturiranja poleg izdelave načrta strankam nudimo tudi podporo pri pogajanjih z upniki ter spremljanje in vodenje celotnega postopka do zaključka transakcije.
Celovita analiza obstoječega poslovanja in stanja družbe

Celovita analiza obstoječega poslovanja in stanja družbe

 • Izvedba neodvisnega pregleda poslovanja družbe (IBR)
 • Analiza vzrokov za obstoječ položaj družbe
 • Pregled trenutne organiziranosti družbe
Identifikacija prihrankov in predlog ukrepov

Identifikacija prihrankov in predlog ukrepov

 • Programsko prestrukturiranje
 • Kadrovsko prestrukturiranje
 • Tehnološko prestrukturiranje
 • Organizacijsko prestrukturiranje
 • Dezinvestiranje poslovno nepotrebnega premoženja in nestrateških naložb
Izvajanje ukrepov prestrukturiranja

Izvajanje ukrepov prestrukturiranja

 • Spremljanje rezultatov izvajanja ukrepov
 • Upravljanje družbe v času prestrukturiranja
 • Svetovanje pri izvajanju ukrepov
 • Usklajevanje interesov različnih interesnih skupin
 • Podpora pri prodaji premoženja
Načrt poslovnega prestrukturiranja

Načrt poslovnega prestrukturiranja

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.