Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Skrbni pregledi poslovanja

Finančno svetovanje

Skrbni pregled je postopek pridobivanja, preverjanja in analitične obdelave podatkov o poslovno finančnih procesih in pravnem statusu družbe, katere delež oziroma delnice so predmet nakupa/prodaje, z namenom, da:

  • omogoči kupcu/prodajalcu podrobnejši vpogled in razumevanje poslovnih procesov družbe,
  • zagotovi identifikacijo ključnih finančnih, operativnih in poslovnih tveganj in s tem kupcu/prodajalcu omogoči, da presodi o primernosti nakupne/prodajne cene ter v kupoprodajne pogodbe vgradi ustrezne zaveze glede predmeta prodaje,
  • zagotovi informacije, ki so potrebne za kvalitetno izvedbo vrednotenja,
  • omogoči kupcu, da se ustrezno pripravi na integracijo družbe po izvedenem nakupu.

V podjetju izvajamo finančni skrbni pregled, v sodelovanju s poslovnimi partnerji pa zagotovimo tudi izvedbo pravnega in davčnega pregleda. Skrbni pregled praviloma zajema:

  • finančni skrbni pregled: pregled finančnih izkazov, bruto bilanc in ostalih računovodskih evidenc družbe z namenom ugotovitve poštenega prikaza finančnega položaja družbe,
  • pravni skrbni pregled: obsega pregled statutarne dokumentacije družbe in sklenjenih pogodb, zlasti družbene pogodbe, pogodb o financiranju, pogodb o zaposlitvi, zmeljiškoknjižnih zadev idr.,
  • davčni skrbni pregled: pregled davčnih obveznosti in vprašanj iz področja DDV, DDPO, NUSZ, dohodnine ter opredelitev morebitnih tveganj.

 

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.