Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Aktualno

KF Finance

ponedeljek, 03.05.2021

KF Finance v vlogi finančnega svetovalca pri projektu ''Drugi tir Divača-Koper''

Ljubljana

Družba KF Finance d.o.o. je bila leta 2020, na podlagi javnega razpisa, izbrana za finančnega svetovalca pri pripravi projekta ''Drugi tir Divača-Koper''. V sklopu tega naročila je bila pripravljena novelacija investicijskega programa in študija upravičenosti za projekt ''Drugi tir Divača-Koper''. Poleg tega smo družbi svetovali in pomagali pri izbiri in implementaciji optimalne strategije za zmanjševanje obrestnega tveganja.

Projekt izgradnje drugega tira je ena od glavnih prednostnih nalog za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega železniškega omrežja v okviru Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (SRP).

V sklopu projekta smo pripravljali izračune potreb po virih financiranja ter podroben načrt financiranja projekta. Projekt bo namreč financiran s kombinacijo različnih finančnih instrumentov, vključno s kapitalskim vložkom ene ali dveh držav, nepovratnimi sredstvi EU in bančnimi posojili. Poleg tega je naše delo zajemalo pripravo finančne analize v sklopu katere smo ocenili donosnost projekta ter upravičenost projekta za podporo EU, določitev ali je projektno podjetje 2TDK, odgovorno za izvedbo projekta, finančno vzdržno in izračun donosa na nacionalni prispevek kapitalskih vlagateljev. Nazadnje, je finančna analiza služila tudi kot podlaga za izračun socialno-ekonomskih koristi in stroškov, na katerih temelji ekonomska analiza.

Celotni dokument novelacije je na voljo na naslednji povezavi.