Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Aktualno

KF Finance

torek, 25.07.2017

Uspešno smo zaključili postopek nakupa družbe Aleasing d.o.o.

Ljubljana

KF Finance je v vlogi ekskluzivnega finančnega svetovalca kupcu uspešno zaključila postopek za nakup družbe Aleasing d.o.o.
Abanka d.d. je namreč dne 18. 7. 2017 s kupcem Banka Sparkasse d.d., Ljubljana podpisala pogodbo o prodaji 100 % poslovnega deleža v hčerinski družbi Aleasing d.o.o., Ljubljana. Pogodba določa, da bo poslovni delež prešel na kupca po izpolnitvi odložnih pogojev, ki med drugim vključujejo pridobitev soglasij nadzornih organov.

Družba Aleasing je v 100-odstotni lasti Abanke. Ima sedež v Ljubljani in poslovni enoti v Celju in Šempetru pri Gorici. Temeljna produkta Aleasinga sta finančni leasing premičnin in nepremičnin ter operativni leasing vozil. V okviru svoje osnovne leasing dejavnosti aktivno trži tudi prodajo zavarovalniških storitev.

Več na spletni strani seonet.ljse.si >

In na spletni strani www.aleasing.si >

Novice

Aktualne novice