Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Aktualno

KF Finance

sreda, 11.04.2018

Uspešno zaključen nakupni postopek leasing družbe Aleasing d.o.o.

Ljubljana

Abanka d.d. je skupaj s kupcem Banko Sparkasse d.d., Ljubljana potrdila, da so bili izpolnjeni vsi odložni pogoji iz Pogodbe o prodaji 100 % poslovnega deleža v hčerinski družbi Aleasing d.o.o.

SITUACIJA STRANKE

Banka Sparkasse d.d. želeli okrepiti svojo pozicijo na področju leasinga v Sloveniji. Prevzem druge leasing družbe je predstavljal najbolj optimalno opcijo saj bi bila organska rast časovno preveč zamudna bi zahtevala veliko energije poslovodstva.

Banka Sparkasse d.d. je želela zmanjšati finančne omejitve in tveganja integracije pri tem pa ohraniti proces enostaven in z minimiziranimi motnjami v upravljanju. KF Finance d.o.o., ki smo imeli vlogo kupčevega finančnega svetovalca pri tej transakciji, smo bili zaprošeni za pomoč pri realizaciji zastavljenih ciljev.

Kako je družba KF Finance poskrbela za dodano vrednost stranki?

  • Začeli smo s pripravo celovitega poslovnega primera, in sicer z izvedbo podrobnega skrbnega pregleda in oceno vrednosti podjetja Aleasing.
  • KF Finance so postopek nakupa skušali razdeliti na posamezne faze in ga tako narediti čim bolj preprostega, s ciljem izpolniti roke obeh strank kljub zapleteni strukturi posla.
  • To je bilo doseženo s sestavo strukture posla, ki je bila razumna, enostavna, pregledna in usmerjena k doseganju zastavljenih poslovnih ciljev.
  • Rezultat tega je, da je postopek transakcije gladko tekel, kjer je bila vsa energija usmerjena predvsem k doseganju poslovnih ciljev, kot pa k obravnavanju tehničnih postopkovnih zahtev.

Sporočilo za javnost o tem dogovoru si preberite tukaj >