Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Davčno svetovanje

Pravno in davčno svetovanje

Podjetjem svetujemo v zvezi z možnimi davčnimi implikacijami na področjih vseh treh ključnih skupin davkov: nudimo pomoč pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti davka od dohodkov pravnih oseb, svetujemo in pojasnjujemo sistem davka na dodano vrednost ter nudimo pomoč pri izzivih, povezanih z dohodnino in prispevki za socialno varnost.

S pravnimi strokovnjaki sodelujemo na področjih gospodarskega in nepremičninskega prava ter nakupov in prevzemov podjetij. V proces svetovanja se vključujemo v najzgodnejši fazi načrtovanja transakcij, saj so vnaprejšnje načrtovanje transakcij, potreben čas za njihovo celovito izvedbo in komunikacija ključni ne samo za evidentiranje vseh potencialnih davčnih implikacij, pač pa tudi za iskanje za stranko najprijaznejšega ter najustreznejšega davčnega pristopa.

Izvajamo preventivne davčne preglede s ciljem preveritve pravilnosti in ustreznosti poslovanja podjetja z davčnega zornega kota in svetujemo pri sprejemu preventivnih in kurativnih ukrepov v primerih ugotovljenih neskladnosti.

V okviru postopka skrbnega davčnega pregleda zagotavljamo identifikacijo ključnih davčnih tveganj in na ta način omogočimo kupcu kvalitetnejšo in celovitejšo presojo o tveganosti transakcije ter vzpostavitev ustreznih pogodbenih zavez glede predmeta prodaje.

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.