Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Pravno svetovanje pri M&A

Pravno in davčno svetovanje

Pravni strokovnjaki za področje svetovanja pri nakupih in prevzemih podjetij svetujejo stranki pri vseh korakih M&A postopka, od načrtovanja strukture transakcije, izvedbe pravnih skrbnih pregledov, pripravo in/ali pregledom M&A pogodbene dokumentacije (»SPA«) ter usklajevanjem le-te z nasprotno stranko.

Pravni strokovnjaki stranko spremljajo tudi po podpisu pogodbe o prodaji deleža, vse do zaključka transakcije (t.i. »closing«). Tekom te faze M&A postopka izkušeni strokovnjaki pomagajo stranki z nasveti oz. pripravo ustreznih vlog in dokumentov, ki so potrebni za izpolnitev v pogodbi dogovorjenih odložnih pogojev, vključno s pridobivanjem soglasij pristojnih organov za varstvo konkurence.

Pri izvajanju storitev M&A pravni strokovnjaki za zagotovitev celostnega svetovanja pri transakciji sodelujejo tudi s strokovnjaki iz oddelkov »Prodaje in nakupi podjetij«, davčnimi strokovnjaki ter strokovnjaki s področja računovodstva.

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.

Novice

Aktualne novice