Pošljite sporočilo

Pošljite sporočilo

V najkrajšem času vam bomo odgovorili nazaj

Error...

Pošljite sporočilo

S klikom na gumb »Pošlji sporočilo« soglašam, da KF Finance d.o.o. posredovane osebne podatke zbira in obdeluje z namenom odgovora na vaše vprašanje. Kako varujemo vaše osebne podatke, si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Družba KF Finance d.o.o. se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdelovala zgolj za namene poslovnega sodelovanja (odgovora na vaše vprašanje). Če bo nastala potreba po drugačni obdelavi ali po posredovanju podatkov tretjim osebam, vas bomo prej kontaktirali in vas prosili za vašo privolitev. Osebne podatke bomo obdelovali samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo družba KF Finance d.o.o. trajno izbrisala.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo.

Vaše povpraševanje in želje bomo pozorno preučili in vam v najkrajšem možnem času odgovorili!

Lep pozdrav,
ekipa KF Finance

Gospodarsko in nepremičninsko pravo

Pravno in davčno svetovanje

Izkušeni pravni strokovnjaki svetujejo domačim in tujim strankam pri zadevah s področja gospodarskega prava, kot so med drugim priprava različnih pogodb, ustanavljanja družb, prenos podjetja na nove generacije, ureditev kompleksnejših razmerij med družbeniki (družbene pogodbe in družbeniški sporazumi), statusno preoblikovanje družb (oddelitve premoženja, pripojitev druge družbe), naknadna vplačila, povečanje/zmanjšanje osnovnega kapitala, odkup lastnih deležev ter pripravijo vso potrebno dokumentacijo za izvedbo teh postopkov.

Prav tako izkušeni strokovnjaki svetujejo na področju nepremičninskega prava. V nepremičninskih postopkih (npr. nakupi in prodaje nepremičnin, urejanje vpisov v zemljiško knjigo) pripravijo vso potrebno dokumentacijo in spremljajo postopke od začetka do zaključka.

Celostni nasvet pravni strokovnjaki zagotovijo s tesnim sodelovanjem s strokovnjaki iz oddelkov »Ocenjevanja vrednosti«, »Finančnega svetovanja«, davčnimi strokovnjaki ter strokovnjaki s področja računovodstva.

Kontakt

Pošljite nam svoje sporočilo ali stopite v neposreden stik s katerim od naših svetovalcev. Skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.

Novice

Aktualne novice